Joke van der Meulen

Kwartiermaker inzet familie-ervaringsdeskundigheid | belangenbehartiger | projectleider

IMG_1183Ik heb ik mijn hele volwassen leven als naastbetrokkene te maken gehad met GGz (algemeen, forensische zorg en verslavingszorg). Ik ervoer het verdriet bij het zien van psychisch lijden bij iemand waar je veel van houdt, de sociale gevolgen voor betrokkene en de onmacht van een buitenstaander die er middenin zit.
In 2015 nam ik het besluit om mijn ervaring niet buiten te sluiten maar te omarmen. Dit onder het motto: “Ik kan er wellicht weinig AAN doen, ik kan er wel iets MEE doen.”

Ik ben me actief gaan inzetten als belangenbehartiger voor familie van cliënten binnen de GGz, forensische zorg en verslavingszorg.
•    Kaderlid belangenorganisatie,
•    Deelnemer diverse focusgroepen nieuwe zorgstandaarden,
•    Deelnemer klankbordgroep Aanjaagteam verwarde personen.
Ik ben er best trots op dat ik me over mijn schaamte en schuldgevoel heen gezet heb en “uit de kast gekomen ben” als moeder van. Op de dag dat “mijn” interview verscheen voelde me erg kwetsbaar. Mede dankzij alle warme en positieve reacties kwam daar een ander gevoel voor in de plaats: bevrijdend. Dit is immers wie ik ben en waar ik voor sta. (link naar artikel)

Gelukkig krijgt de familie een plek in de nieuwe zorgstandaarden. Dat is een goed begin. Ik zet me in om een goed vervolg op de deze eerste stap te realiseren. Familie-betrokkenheid kent zeer veel verschillende bijzonder specifieke aspecten. Aspecten die ik graag, vanuit persoonlijke ervaring, onder de aandacht wil brengen bij iedereen die een rol speelt binnen de GGz, forensische zorg en verslavingszorg. Om zo samen de kwaliteit van zorg voor de cliënten èn hun naasten te verbeteren. Maar ook de wereld eromheen (politie, justitie, gemeenten) wil ik mijn verhaal vertellen om hen zo bewust te maken van de bijzondere positie van de familie.

Ik ben positief ingesteld, glazen zijn voor mij altijd halfvol en als het niet linksom kan zie ik een route rechtsom. Ik weet waar ik voor sta, maar  ben oprecht geïnteresseerd in andere perspectieven en andere meningen. Dit maakt mij tot een verbinder en bruggenbouwer.

Tijdens mij professionele loopbaan heb ik brede ervaring opgedaan die ik inzet voor het familie perspectief :
•    Maken en houden presentaties,
•    Projectmanagement ,
•    Kwaliteitszorg,
•    Functioneel leidinggeven,
•    Verzamelen, analyseren en rapporteren informatie,
•    Relatiebeheer,
•    Organiseren bijeenkomsten.

(zie linkedinprofiel)

Mijn ontmoeting met Toon was er vooral een van herkenning. Bijzonder, even oud, een heel  verschillend leven en toch herkenning van mens tot mens. Naast allerlei karaktereigenschappen die hier een rol bij spelen, zit deze herkenning in de gedrevenheid om de wereld van de GGz beter te maken. Prachtig het leiderschap dat hij toont (hij heeft zijn naam mee!). Inspirerend , de vele bijzondere projecten waar hij mee bezig is. Hoopvol, óók voor familie, zijn herstelverhaal. Fijn om te merken dat hij open staat voor het familie perspectief en dat graag wil toevoegen aan de dingen waar hij mee bezig is. Onze “partnerschap” kon daarmee niet uitblijven.